04.06.2024 09:50

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën:

Zyrtar/e Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

19.04.2024 15:35

Njoftim për rezultatet përfundimtare:

Zyrtarë/e Ligjorë/e

Kliko Këtu

19.04.2024 09:30

Njoftim për rezultatet përfundimtare:

Lexues/e Shpërndarës i Faturave (2)

Punëtor Fizik (1)

Kliko Këtu

16.04.2024 10:44

Njoftim - Lista definitive për intervistën me gojë:

Zyrtarë/e Ligjorë/e

Kliko Këtu

16.04.2024 10:43

Njoftim - Lista definitive për intervistën me gojë:

Lexues/e Shpërndarës i Faturave (2)

Punëtor Fizik (1)

Kliko Këtu

11.04.2024 14:45

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim:

Zyrtarë e Ligjore

Kliko Këtu

11.04.2024 14:44

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim:

Lexues/e Shpërndarës i Faturave (2)

Punëtor Fizik (1)

Kliko Këtu

03.04.2024 17:40

Njoftim - Lista Definitive për poziten:

Zyrtarë/e Ligjorë/e

Kliko Këtu

03.04.2024 17:39

Njoftim - Lista e definitive për pozitat:

Lexues/e Shpërndarës i Faturave (2)

Punëtor Fizik (1)

Kliko Këtu

29.03.2024 15:44

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitat:

Zyrtarë/e Ligjorë/e

Kliko Këtu

29.03.2024 15:44

Njoftim - Lista e ngushtë për pozitat:

Lexues/e Shpërndarës i Faturave (2)

Punëtor Fizik (1)

Kliko Këtu

29.03.2024 15:44

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën:

Monter

Kliko Këtu

29.03.2024 15:44

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën:

Shef/e i/e Impiantit të Ujit të Pijes dhe Filtrimit

Kliko Këtu

08.03.2024 12:40

Konkurs Publik - Për plotësimin e këtyre pozitave të punës:

 1. Lexues/e / shpërndarës i faturave.
 2. Monter.
 3. Punëtor fizik.
 4. Shef/e i/ Impiantit të ujit të pijes dhe filtrimit.
 5. Zyrtar/e Ligjor.

 

Kliko Këtu

22.12.2023 15:58

Njoftim për rezultatet përfundimtare të vlerësimit i datës 22.12.2023 dhe numër të protokollit 3670 për pozitat:

 • Lexues/Shpërndarës i Faturave.

 

Kliko Këtu

22.12.2023 15:58

Njoftim për rezultatet përfundimtare të vlerësimit i datës 22.12.2023 dhe numër të protokollit 3661 për pozitat:

 • Mirëmbajtës i Elektrikes SF.
 • Inxhinier/e i/e Elektroteknikës në ITUN.
 • Teknik/e Laboratori në analizat Fiziko-Kimike.
 • Operator i Ujërave të Ndotura.

 

Kliko Këtu

19.12.2023 10:12

Njoftim - Lista definitive për intërvist me gojë i datës 19.12.2023 dhe numër të protokollit 3609 për pozitat:

 • Mirëmbajtës i Elektrikes SF.
 • Inxhinier/e i/e Elektroteknikës në ITUN.
 • Teknik/e Laboratori në analizat Fiziko-Kimike.
 • Operator i Ujërave të Ndotura.

 

Kliko Këtu

19.12.2023 10:12

Njoftim - Lista definitive për intërvist me gojë i datës 19.12.2023 dhe numër të protokollit 3611 për pozitat:

 • Lexues/Shpërndarës i Faturave.

 

Kliko Këtu

15.12.2023 12:20

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim i datës 15.12.2023 dhe numër të protokollit 3546 për pozitat:

 • Lexues/Shpërndarës i Faturave.

 

Kliko Këtu

15.12.2023 12:20

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim i datës 15.12.2023 dhe numër të protokollit 3549 për pozitat:

 • Mirëmbajtës i Elektrikes SF.
 • Inxhinier/e i/e Elektroteknikës në ITUN.
 • Teknik/e Laboratori në analizat Fiziko-Kimike.
 • Operator i Ujërave të Ndotura.

 

Kliko Këtu

08.12.2023 15:20

Njoftim Lista definitive per testin me shkrim 08.12.2023 nr prot. 3496

 • Lexues/Shpërndarës i Faturave.

 

Kliko Këtu

08.12.2023 15:20

Njoftim Lista definitive per testin me shkrim 08.12.2023 nr prot. 3495

 • Mirëmbajtës i Elektrikes SF.
 • Inxhinier/e i/e Elektroteknikës në ITUN.
 • Teknik/e Laboratori në analizat Fiziko-Kimike.
 • Operator i Ujërave të Ndotura.

 

Kliko Këtu

05.12.2023 15:50

Njoftimi nga komisioni përzgjedhjes i datës 05.12.2023 me numër të protokollit 3444 për pozitat:

 • Lexues/Shpërndarës i Faturave.

 

Kliko Këtu

05.12.2023 15:50

Njoftimi nga komisioni përzgjedhjes i datës 05.12.2023 me numër të protokollit 3445 për pozitat:

 • Mirëmbajtës i Elektrikes SF.
 • Inxhinier/e i/e Elektroteknikës në ITUN.
 • Teknik/e Laboratori në analizat Fiziko-Kimike.
 • Operator i Ujërave të Ndotura.

 

Kliko Këtu

14.11.2023 14:59

Konkurs Publik - Për plotësimin e këtyre pozitave të punës:

 1. Operator i ujërave të ndotura.
 2. Teknik/e laboratori në analizat fiziko-kime.
 3. Inxhinier/e i elektroteknikës në impiantin për trajtim të ujërave të ndotura.
 4. Mirëmbajtës i elektrikës ne SF.
 5. Lexues/e / shpërndarës i faturave.

 

Kliko Këtu

12.09.2023 15:34

Ftesë për ofertim për marrjen me qera të hapësirave për Pikë arkëtuese

 

Kliko Këtu

04.09.2023 12:13

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën:

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

01.08.2023 12:56

Konkurs Publik - Për plotësimin e një (1) pozite të punës:

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

Vendim - Anulohet konkursi për pozitën:

Drejtor Komercial

Kliko këtu

Vendim për përzgjedhjen dhe pranimin e kandidatëve për pozitën:

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Njoftim për rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën:

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Njoftim për rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën:

Inxhinier për projektim dhe Menaxhim të Projekteve

Kliko këtu

Njoftim - Lista definitive për intërvisten me gojë për pozitën:

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Kliko këtu

Njoftim - Lista definitive për intërvisten me gojë për pozitën:

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Vendim - Anulohet konkursi për pozitën:

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Njoftim për rezultatin përfundimtar të vlerësimit për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për pozitat:

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për pozitat:

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Njoftim - Lista definitive për intërvisten me gojë për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Lista definitive për testin me shkrim për pozitat

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Lista definitive për testin me shkrim për pozitat

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Lista definitive për testin me shkrim për pozitat

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Lista e ngushtë për pozitat:

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Lista e ngushtë për pozitat:

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Lista e ngushtë për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Agjustator - Saldues

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Inxhinier i Elektroteknikës në Impiantin për Trajtim të Ujërave të ndotura

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Menaxher/e për Furnizim me ujë

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Punëtor Fizik

Kliko këtu

Konkurs – Drejtor Komercial (1)

                     Punëtor Fizik - Njësia Rahovec (1)

                     Lexues/Shpërndarës i Faturave (3)

                     Agjustator – Saldues (1)

                     Elektricist në Mirëmbajtje dhe Zhvillim (1)

                     Zyrtar i Sigurisë Informatike (1)

                     Menaxher/e për Furnizim me ujë (1)

                     Inxhinier i Elktroteknikës në Impiantin për Trajtim të Ujërave të Ndotura (1)

                     Inxhinier/e për Projektim dhe Menaxhim i projekteve (2)

Kliko këtu

Lista me  Rezultatet Finale pas intervistet me goj
Kliko këtu

Vendimi per vozites të KE-së
Kliko këtu

Vendimi për Detektues i rrjedhave në rrjet të ujësjellësit
Kliko këtu

Vendimi për Lexues-Shpërndarës i Faturave
Kliko këtu

Vendimi për Rojtar
Kliko këtu

Vendimi për pastruese
Kliko këtu

Kanditatet Final per intervist me goje
Kliko këtu

Rezultatet e Testit me shkrim
Kliko këtu

Lista Finale për Testin me shkrim
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Pastruese (2)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Detektues i Rrjedhave në Rrjet të Ujësjellësit (1)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Lexues/Shpërndarës i Fakturave/Arkatar (3)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Vozitës i Automjetit - Kryeshefit Ekzekutiv(1)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Rojtar (5)
Kliko këtu

Njoftim Anulim -  Manipulues dhe Mirëmbajtës i Pompave - Sopot (1)
Kliko këtu

Konkurs -  Vozitës i Automjetit - Kryeshefit Ekzekutiv(1)
Detektues i Rrjedhave në Rrjet të Ujësjellësit (1)
Manipulues dhe Mirëmbajtës i Pompave - Sopot (1)
Rojtar (5)
Pastruese (2)
Lexues/Shpërndarës i Fakturave/Arkatar (3)

Kliko këtu

VENDIM  - Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu

Konkurs - Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu