Zona gjeografike e distribuimit

K.R.U Gjakova bën furnizimin me ujë të pijes për Regjionin e Gjakovës, Rahovecit dhe fshatrave të komunës së Prizrenit. Rrjeti kryesorë përfshin mbi 300 km2, ndërsa me rrjetin sekondar-shpërndarës arrin rreth 400 km2.

 

Zona e shërbimit