PLANI I BIZNESIT KRU GJAKOVA (2024-2026)

PLANI I BIZNESIT KRU GJAKOVA (2023-2025)

Kliko Këtu

PLANI I BIZNESIT KRU GJAKOVA (2022-2024)

Kliko Këtu

PLANI I BIZNESIT KRU GJAKOVA (2021-2023)

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU Gjakova.

Kliko Këtu

PLANI I BIZNESIT KRU GJAKOVA (2019-2021)

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU Gjakova.

Kliko Këtu

BIZNIS PLANIN NË GJUHËN SHQIPE MUND TA TERHIQNI KETU (2018-2020)

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU Gjakova.

Kliko Këtu

BIZNIS PLANIN NË GJUHËN SHQIPE MUND TA TERHIQNI KETU (2016-2018)

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU Gjakova.

Kliko Këtu

BIZNIS PLANIN 2015-2017 I RISHIKUAR

Ky Biznes Plan është i rishikuar

Kliko Këtu

BIZNIS PLANIN NË GJUHËN SHQIPE MUND TA TERHIQNI KETU (2015-2017)

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU Gjakova.

Kliko Këtu

BIZNIS PLANIN NË GJUHËN ANGLEZE MUND TA TERHIQNI KETU (2015-2017)

Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU Gjakova.

Kliko Këtu