Vizitë në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura

Vizitë në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura.
Bordi i drejtorëve të KRU “Gjakova” i cili përbëhet nga Kryesuesi; z.Urim Gashi, antarët; znj.Mevlyde Kelmendi Begolli, znj.Atdhetare Kelmendi dhe z.Islam Hasani sëbashku me Kryeshefin Ekzekutiv z.Ismet Ahmeti, menaxhmentin e kompanisë si dhe konsulencën vizituan Impiantin e Ujërave të Ndotura për të shikuar nga afër ecurin e punimeve.
Impianti i Trajtimit të Ujërave të ndotura është një projekt shumë i rëndësishëm që po i shtohet Komunës së Gjakovës, ku përmes teknologjisë bashkëkohore , ujërat e zeza shëndrrohen në ujëra të pastra duke përfshirë dhe rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit.
Ky projekt është bashkëfinancim nga Qeveria Zvicerane, Qeveria Gjermane si dhe Kuvendi Komunal-Gjakovë, vlera totale e këtij projekti është 16.8 milion euro.
Comments for this post are closed.