Vendosja e Gypit të Ri në rrugën “Bujar Roka 2

Vendosja e Gypit të Ri në rrugën “Bujar Roka 2”.
Me rastin e punimeve në Rrethrrotullimin e Ri në rrugën “Bujar Roka 2” nga Kuvendi Komunal-Gjakovë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” është mobilizuar që paralelisht të intervenojë në ndrrimin e gypit të vjetër nga çeliku, duke e zëvëndësuar me gypin e ri nga Politileni, PE 100 RC DN 250\10 BAR, L=165M.
Arsyeja e këtij intervenimi është zëvëndësimi i gypit të vjetër ekzistues me gypin e ri më cilësor fi 250.
KRU “Gjakova” mbetet e përkushtuar në ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për konsumatorët e saj!
KRU “Gjakova”sh.a.
23.06.2021.
Comments for this post are closed.