Vendim!

Konform udhëzimit administrativ për Zonat e Mbrojtura Sanitare dhe vendimeve të Qeverisë për Zonat e Mbrojtura Ujore, bazuar në Ligjin në fuqi të Republikës së Kosovës , mbi Ujërat, Urdhëresat Administrative si dhe Vendimin e Inspektoratit të MMPH, KRU “Gjakova” sh.a, nxjerr këtë; Vendim!
Comments for this post are closed.