Vazhdojnë punimet në Impiantin e Ujërave të Ndotura-Gjakovë

KRU “Gjakova” me bashkëpuntorët e saj është duke bërë përpjekje maksimale në finalizimin e projektit për ndërtimin e Impiantit të Ujërave të Ndotura, i cili mundëson mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza në qytetin e Gjakovës.
Kjo do të kontribuojë në mbrojtjen e burimeve sipërfaqësore dhe ujërave nëntokësorë duke ndikuar në përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët e Gjakovës.

Comments for this post are closed.