Vazhdim i punimeve në rrugën “Skënderbeu”

Vazhdim i punimeve në rrugën “Skënderbeu”.
Të nderuar konsumator,
ju njoftojmë se punimet parashikohen të vazhdojnë edhe sot në rrugën “Skënderbeu”, me ndërrimin e gypit të vjetër ekzistues nga AC ∅300mm me gypin e ri PE100 RC DN 315mm.
Si pasojë e këtij intervenimi, sot datë 24.03.2022, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë nga ora, 10:00 deri në ora 14:00.
Rrugët të cilat përfshihen në këtë reduktim janë:
Rr:”Skënderbeu”
Rr:”Migjeni”
Rr:”Xhafer Lipoveci”
Rr:”Besim Bishtazhini”
Rr:”Azem Hajdari”
Rr:”Aleksandër Moisiu”
Rr:”Hasan Prishtina”
Rr:”Nimon Ferizi” si dhe,
Rr:”Latif Jaka”.
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” Sh.A.
24.03.2022.
Comments for this post are closed.