Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit ka marrur Vendim për miratimin e urdhëresës së tarifave të shërbimeve.

Më poshtë gjeni Vendimin dhe Urdhëresën Tarifore të Shërbimeve.

Comments for this post are closed.