Trajtimi i Ujërave të Ndotura në JP të Kosovës , Faza III – Gjakova.

Trajtimi i Ujërave të Ndotura në JP të Kosovës , Faza III – Gjakova.
Në kuadër të projektit “Trajtimi i Ujërave të Ndotura në JP të Kosovës Faza III Gjakova”, kanë vazhduar punimet në kolektorin e II të qytetit, i cili do të vijojë deri në kryqëzimin e rrugëve “Dëshmoret e Hereqit”, “Lekë Dukagjini” dhe “Gjergj Sokoli”.
Punimet janë duke u mbikqyrur personalisht nga UD.Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Gjakova”, Mr.Sci.Visar Hasi.
KRU “Gjakova” SH.A.
Comments for this post are closed.