Të nderuar konsumator

Të nderuar konsumator,
KRU “Gjakova” po realizon pyetsor për kënaqshmërin e konsumatorëve.
Për të marrë pjesë në këtë vlerësim ju lutem plotësoni pyetsorin për “Kënaqshmërin e klientit”!
KRU “Gjakova” SH.A.
02.03.2022.
Comments for this post are closed.