Takim me përfaqësuesit, u diskutua për Eliminimin e Ujërave të Ndotura

Sot është mbajtur një Takim me përfaqësuesit e firmës Konsulente SRP Schneider - Hidroing-DK, z.Reinhard Vogt dhe z.Skender Bublaku me të cilët është diskutuar për masat që do të ndërmerren në kuadër të projektit Eliminimi i Ujërave të Ndotura në Jugperëndim të Kosovës – Faza V, i cili financohet përmes një donacioni nga Banka Gjermane për Zhvillim - KfW.

Këto masa parashohin incizimin e kanalizimeve sanitare me kamerë me qark të mbyllur – CCTV, rezultatet e të cilave do të jenë bazë për punët rehabilituese në rrjetin e këtij kanalizimi.

Comments for this post are closed.