Takim me përfaqësues të Bankës Evropiane për Investim në kuadër të Asistencës Teknike për Projektin

Takim me përfaqësues të Bankës Evropiane për Investim në kuadër të Asistencës Teknike për Projektin “Përmirësimi i furnizimit me ujë dhe mbrojtja e resurseve ujore për Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”.
Në takim u diskutua për hapat e mëtejmë në sigurimin e fondeve për realizimin e këtij projekti madhorë për gjithë zonën e shërbimit.
KRU “Gjakova” SH.A.
Comments for this post are closed.