Sqarim

Problemi me kanalizim në rrugën "Ali Hadri".

Në bazë të Projektit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura faza (3), i cili është bashkëfinancim me Komunën, sipas kontratës është parashikuar ndërrimi i kolektorëve (1)dhe (2) të Komunës së Gjakovës.

Mirëpo, për shkak të mungesës së mjeteve, projekti për rehabilitimin e kolektorëve është ndërprerë deri në sigurimin e fondeve për këtë rehabilitim, i cili konsiston në zgjidhjen e përhershme të problemit me kanalizim në Komunën e Gjakovës.

Vlen të cekët se kanalizimi fekal dhe atmosferik i Komunës së Gjakovës, si asete ende nuk kanë kaluar në menaxhim të KRU "Gjakova".

Pavarësisht kësaj neve si kompani në bashkëpunim me Komunën jemi mobilizuar të bëjmë zgjidhje alternative, të përkohshme meqënse është problem më emergjent, që të iu lehtësojmë situaten sado pak banorëve.

Përmes intervenimit të sotëm nga ekipet tona është bërë zbrazja e pusetave nëpërmjet pompave.

Ndërsa hapat që do ndërmirren për zgjidhjen afatgjatë është devijimi i ujërave të ndotura nga kolektori Nr.(1) në kolektorin Nr.(2), për të mundësuar zgjidhjen e problemit me kanalizim në rrugën "Ali Hadri".

Punimet do të nisin sapo të mbyllen intervenimet aktuale në rrugën "Bardhyl Çaushi", për shkak të qeshtjeve teknike.

Comments for this post are closed.