Sqarim rreth cilësis së ujit

Sqarim rreth cilësis së ujit.
Pas dyshimeve për kontaminim të Ujit të Pijes në komunën e Deçanit, ku burimi i ujit që furnizon këtë pjesë është nën menaxhimin e ujësjellësit – KRU”Hidrodrini” dhe nuk ka të bëjë aspak me zonën furnizuese të KRU”Gjakova”, janë shfaqur dyshime dhe shqetësime të pabazuara edhe tek banorët e komunës së Gjakovës.
E kemi obligim moral që të sqarojmë konsumatorët të cilët furnizohen nga rrjeti i ujësjellësit të KRU”Gjakova”, duke i informuar që nuk ka vend për shqetësime, sepse trajtimi i Ujit për Pije që furnizon konsumatorët e KRU ”Gjakova”, bëhet sipas proseceve teknologjike për trajtim, në Impiantin e Trajtimit të Ujit për Pije gjegjësisht në Stacionin e Filtrimit.
Proceseve të cilave iu nënshtrohet uji i cili synohet të përdoret për konsum njerëzor është shumë i sigurtë dhe nuk ka vend për shqetësime, përveq tjerash cilësia monitorohet gjatë 24 orëve, duke iu nënshtruar testeve mikrobiologjike dhe fiziko-kimike nga Laboratorët e akredituar ,nga të cilat rezultate Uji është shumë cilësor dhe në përputhje me vlerat parametrike bazuar në Standardet Cilësore të U.A 16/2012 dhe ato evropiane.
Edhe njëher sigurojmë konsumatorët e KRU “Gjakova” se uji është i sigurt për konsum dhe nuk ka vend për shqetësim.
KRU “Gjakova” sh.a.
14.07.2021.
Comments for this post are closed.