Sot pranë zyreve të Ujësjellësit KRU “Gjakova” është mbajtur dëgjimi publik për Procesin Tarifor 2022-2024, të zonës së shërbimit të KRU “Gjakova” sh.a Gjakovë.

Sot pranë zyreve të Ujësjellësit KRU “Gjakova” është mbajtur dëgjimi publik për Procesin Tarifor 2022-2024, të zonës së shërbimit të KRU “Gjakova” sh.a Gjakovë.
KRU “Gjakova” bëri shpalosjen e Procesit Tarifor 2022-2024, prezantuar nga UD Kryezyrtare Financiare znj.Sihana Asllani.
Të pranishëm ishin dhe z.Hysni Feka si dhe znj.Lule Aliu përfaqësues nga Autoriteti Rregullator i Ujit (ARRU).
Comments for this post are closed.