Sot në Objektin Administrativ në Digë – Liqeni i “Radoniqit” në KRU “Gjakova”, po mbahet mbledhja e Bordit të Drejtorëve.

Sot në Objektin Administrativ në Digë – Liqeni i “Radoniqit” në KRU “Gjakova”, po mbahet mbledhja e Bordit të Drejtorëve.
Bordi i Drejtorëve të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova” përbëhet nga Urim Gashi- Kryesues i Bordit, Arianeta Nura- Anëtare e Bordit, Vildane Maloku- Anëtare e Bordit, po ashtu në takim merr pjesë Kryeshefi Ekzekutiv Hasan Krasniqi, Saranda Baruti- Sekretare e Kompanisë si dhe Sihana Asllani- UD. Kryezyrtare Financaire.
Ndër pikat kryesore që pritet të zhvillohen gjatë këtij takimi janë;
Raporti i mbledhjes së Komisionit të Auditimit, aprovimi i Raportit mujor të Kryeshefit Ekzekutiv Mars 2023 mbi zhvillimin e aktiviteteve afariste në KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë, aprovimi i Raportit tremujor TM1 Janar-Mars 2023 mbi zhvillimin e aktiviteteve afariste në KRU’Gjakova”, aprovimi i plotësim ndryshimit të Rregullores mbi Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës si dhe çështje të tjera mbi fushë veprimtarinë dhe organizimin në KRU “Gjakova”.
KRU “Gjakova” SH.A.
02.05.2023.
Comments for this post are closed.