Sot kanë filluar punimet fizike në zëvendësimin e kolektorëve

Sot kanë filluar punimet fizike në zëvendësimin e kolektorëve të qytetit në kuadër të projektit "Eliminimi i Ujërave të Ndotura në Jug-Perëndim të Kosovës Faza III – Gjakovë".

Punimet kanë filluar në Rrugën "Ymer Pula" me zëvendësimin e kolektorit II të qytetit.

Projekt i financuar nga Qeveria Zvicerane përmes SECO, Republika Federale Gjermane përmes KFW dhe Komuna e Gjakovës.

Vlera e përgjithshme e projektit është: 16,800,000€, duke përfshirë në ketë vlerë edhe Impiantin e Ujërave të Ndotura.

Comments for this post are closed.