Sot është bërë nënshkrimi i kontratës për ekzekutimin e punimeve

Sot është bërë nënshkrimi i kontratës për ekzekutimin e punimeve - ndërtimit të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Gjakovë, me Kompaninë fituese të tenderit për ekzekutimin e punimeve, PASSAVANT - EE.

Nënshkrimi i kontratës u bë në mes të Kryeshefit Ekzekutiv të KRU Gjakova z.Ismet Ahmeti, Përfaqësuesit të PASSAVANT - EE - z.Rizvan Minea dhe Konsulentit Implementues të Projektit z. Friedhelm Peel.

Comments for this post are closed.