Sistemi i kanalizimit në gjendje të mjerueshme

Sistemi i kanalizimit në gjendje të mjerueshme si pasojë e vetëdijësimit të ulët.

Duke u nisur nga fakti që vetëdija e njeriut ndaj sistemit të kanalizimit është jo e duhur, shpesh vjen deri te paraqitja e problemeve në funksionimin normal të sistemit të kanalizimit.

Njeriu nga pakujdesia dhe në raste të shpeshta me qëllim nga vetëdija e ulët shkakton shumë probleme në funksionimin normal të sisitemit të kanalizimit.

Si rezultat i kësaj, më vonë vetë njeriu duhet të ballafaqohet me problemet që dalin nga mos funksionimi i sistemit të kanalizimit.

Këto probleme që paraqiten në sistemin e kanalizimit mund të jenë probleme:
1. Probleme teknike
2. Probleme financiare
3. Probleme mjedisore

KRU Gjakova vazhdon të apelojë që të keni kujdes se çka hudhni në kanalizim.

Ekipet tona të mirëmbajtjes gjatë gjithë kohës janë në teren dhe janë duke bërë të pamundurën që ta mbajnë rrjetin e kanalizimit në gjendje funksionale.

Bashkangjitur gjeni fotot e gjendjes së kanalizimit në teren.

Comments for this post are closed.