Si konsumohet uji?

Gjatë një viti, konsumi i ujit në Botë për një person është mesatarisht 800 metra kub.

Në Botë, 70% e konsumimit të ujit harxhohet në bujqësi për të vaditur Tokën, 22% në industri dhe rreth 80% si ujë i pijshëm dhe ujë që përdoret për nevojat e njeriut.

Në Evropë, 33% e konsumimit të ujit përdoret në industri, 51% në bujqësi për të vaditur dhe rreth 16% si ujë i pishëm dhe për nevojat e njeriut.

Uji mbase është burimi më i vyer që kemi. Vlera të tilla që na vijnë menjëherë në mendje dhe që na duken të pazëvendësueshme si nafta dhe floriri nuk kanë asnjë kuptim po nuk pati ujë.

Comments for this post are closed.