Shtrirja e rrjetit të ri të Ujësjellësit në Radostë.

Shtrirja e rrjetit të ri të Ujësjellësit në Radostë.
KRU “Gjakova” ka filluar ekzekutimin e punimeve në fshatin Radostë në rrugën “Ali Shabani”, në shtrirjen e rrjetit të ri gjatësia e të cilit është 1km. Mese 17 familje do të kyçen në rrjetin e ri të ujësjellësit duke u furnizuar me ujë të pijes.
Ky projekt po realizohet si bashkëfinancim me Komunën e Rahovecit me 49%, ndërsa KRU “Gjakova” 51%, vlera e kontraktuar e projektit është 15 mijë euro.
Punimet pritet të përfundojnë gjatë ditës së nesërme.
Urojmë banorët e kësaj zone për ujin e pijes, të cilët janë konsumatorët më të rinj të ujësjellësit tonë.
KRU “Gjakova” SH.A.
14.07.2022.
Comments for this post are closed.