Punimet kanë arritur deri tek ujëmbledhësi

Punimet në realizimin e projektit të Rekës së Keqe kanë arritur deri tek ujëmbledhësi.

Me të gjitha vështirësitë që na kanë përcjellur si nga faktori njeri ashtu edhe nga faktorët natyror, KRU Gjakova po mban premtimet që ky projekt të realizohet në kohë.

KRU Gjakova gjithmonë afër qytetarëve.

Comments for this post are closed.