Program i trajnimit në fushën e partneritetit publiko privat

Program i trajnimit në fushën e partneritetit publiko privat.

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat (DQPPP) në Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në bashkëpunim me Institutin Kosovar për Administratë Publike (IKAP), po zhvillon sot në KRU “Gjakova”, PROGRAMIN E TRAJNIMIT NË FUSHËN E PARTNERITETEVE PUBLIKO PRIVATE.

Pjesëmarrës në këtë trajnim janë zyrtarë të përzgjedhur nga departamentet përkatëse të KRU “Gjakova” SH.A, përfshirë nivelet profesionale dhe menaxhuese, si; Financat, Prokurimi, Zyra ligjore, Buxheti, Menaxhim i projekteve, etj.

KRU “Gjakova” SH.A.
12.10.2022.

Comments for this post are closed.