Po kryhen punime në rrjetin e Ujësjellësit në fshatin Cermjan-Gjakovë

Po kryhen punime në rrjetin e Ujësjellësit në fshatin Cermjan-Gjakovë.
Për shkak të rrjetit të vjetërsuar, terenit jo të përshtatshëm si dhe defekteve të shpeshta që janë paraqitur në këtë zonë, intervenimi ishte i domosdoshëm nga KRU “Gjakova”.
Me këtë rast po bëhet vendosja e gypit të ri Ø 63, 16 bar, duke stabilizuar furnizimin dhe eleminimin e defekteve në fshatin Cermjan.
KRU “Gjakova”sh.a
25.05.2021.
Comments for this post are closed.