Po bëhet renovimi i Fabrikës së Vjetër

Pas përfundimit të ndërtimit të Fabrikës së Re të përpunimit të ujit, po bëhet renovimi i Fabrikës së Vjetër.

Do të ndërrohen gypat e asbestit, latat për sendimentim - flokulim, pllakat e filtrave, dyshemeja, izolimi dhe korigjimi i mureve dhe lyerja komplete e objektit.

Comments for this post are closed.