Përmirësohet cilësia e ujit në zonën e Rekës së Keqe.

Përmirësohet cilësia e ujit në zonën e Rekës së Keqe.
Sot pas daljes në teren nga ekipa e laboratorit të KRU “Gjakova” dhe marrjes së mostrave në Zonën e Furnizimit – Reka e Keqe, ka përmirësim të gjendjes, vlerat përkojnë me kufirin e lejuar dhe banorët mund ta përdorin ujin për pije!
Njësia e Laboratorit do të vazhdojë me monitorimin e cilësisë së ujit dhe për të gjitha detajet do të mbeteni të informuar.
KRU “Gjakova” SH.A.
22.01.2023.
Comments for this post are closed.