Pensionohet Fatmire Bicurri – Faturiste

Znj. Fatmire Bicurri është punësuar fillimisht në K.R.M "Çabrati" si faturiste në vitin 1983, duke vazhduar të jap kontributin e saj ndaj kësaj Kompanie për 10 vite të plota.

Që nga viti 1993 e deri më sot në po të njëjtën pozitë ka ushtruar me profesionalizëm detyrat dhe përgjegjësitë të cilat i janë besuar në K.R.U "Gjakova".

Gjatë kësaj periudhe ka kontribuar në qeverisje efektive të kompanisë përmes ekzekutimit dhe zhvillimit të programeve të brendshme të faturimit, si dhe përmirësimin e performancës së kësaj njësie. E vlerësojmë lartë kontributin e dhënë nga Znj. Fatmire Bicurri në Njësinë e Faturimit, dhe ndaj Kompanisë në tërësi!

Kryeshefi Ekzekutiv - z.Ismet Ahmeti dhe kolegët me të cilët punoi mbi 25 vite, me një ceremoni solide ndanë fjalët më të mira dhe falenderuese ndaj punës dhe personalitetit të Znj. Fatmire Bicurri, të cilës ju nda edhe mirënjohja për kontributin e dhënë si punëtore e K.R.U "Gjakova".

K.R.U "Gjakova" ishte me fat që të pati!

Të urojmë pensionim të mbarë, jetofsh gjatë dhe shpresojmë të kemi sa më shumë punëtorë të zellshëm si ju!

Comments for this post are closed.