Njoftim për pagesa

Njoftim për pagesa
KRU “Gjakova” njofton të gjithë konsumatorët (amvisëri, biznese dhe institucione), në njësitë Gjakovë, Rahovec dhe Prizren, se konsumatorët të cilët kanë borxhe ndaj kompanisë në vlerë mbi 100 Euro, duhet të kryejnë pagesat obligative kundrejtë ujit të shpenzuar, ndryshe përkundër dëshirës sonë, jemi të detyruar të vazhdojmë procedurat e dërgimit të borxhlinjëve tek përbaruesit privat.
KRU “Gjakova” njëherit ua rikujtonë konsumatorëve se ekziston mundësia e riprogramimit të borxhit, me kusht që të paguajnë 20% të vlerës të cilën e kanë borxh dhe pjesa tjetër do të ju riprogramohet për 24 muaj, mundësi e pagesës së borxhit me këste.
Mbesim me shpresë se njoftimi ynë do të respektohet nga ana juaj!
Faleminderit për mirëkuptim
KRU “Gjakova”SH.A.
26.04.2021.
Comments for this post are closed.