Njoftim për kontratë

Mbikëqyrja dhe monitorimi i stacionit te pompave ne zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova.

Comments for this post are closed.