Njoftim për kontratë

Furnizim - Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijës për të gjitha njësitë me pjesë më të mëdha se 2 (coll) dhe më të vogla se 2 (coll) - Ritender.

Comments for this post are closed.