Njoftim për kontratë

Furnizim - Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijes për të gjitha njësitë me pjesë më të mëdha se 2. (coll) dhe më të vogla se 2 (coll)

Comments for this post are closed.