Njoftim për kontratë

Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga KRU Gjakova për vitin 2019.

Comments for this post are closed.