Njoftim për Konsumatorë

KRU Gjakova njofton konsumatorët që Autoriteti Rregullator i Ujit, ka marrur vendim që të gjitha Kompanitë të bëjnë largimin e kutive të ankesave të konsumatorëve me datë 20.07.2019, të cilat janë të vendosura me nenin 16 paragrafin 2 të Rregullores 01/2016 për Komisionin Këshillues të konsumatorëve për Shërbime të Ujit në Kosovë.

Më poshtë gjeni vendimin dhe arsyetimin për këtë vendim.

Comments for this post are closed.