Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me rroba pune (verë, dimer) dhe këpucë pune për punëtorët e KRU Gjakova

Comments for this post are closed.