Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim - Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijes për të gjitha njësitë me pjesë më të mëdha se 2” (coll) dhe më të vogla se 2” (coll)” - Ritender.

Comments for this post are closed.