Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me pompa zhytëse për ujëra të zeza për nevojat e KRU “Gjakova” SH.A. Gjakovë.

Comments for this post are closed.