Njoftim për dhënje të kontrates

Me këtë aktivitet do të bëhet monitorimi dhe menaxhimi i automjeteve te KRU Gjakova Sh.A nëpërmjet GPS-ave, per nje efikasitet dhe transparence te vazhdueshme ne menyre qe te jene ne mbikqyrje te gjitha automjetet e kompanise per 24 ore.

Comments for this post are closed.