Njoftim për dhënje të kontrates

Reklamime Online, publikimi i artikujve të sponzorizuara të KRU Gjakova dhe përcjellja e tyre mediave të tjera.

Comments for this post are closed.