Njoftim për dhënje të kontrates

Përfundimi i punimeve të ujësjellësit për 28 fshatra, Gjakovë - Punë shtesë.

Comments for this post are closed.