Njoftim për dhënje të kontrates

Ndrrimi i gypit në Sopot - Palabardh, deri te rezervari për KRU Gjakova Sh.A.

Comments for this post are closed.