Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizimi, montimi dhe shqyrtimi i pajisjeve elektrike (eleminim i defektit) në Linjen 35kW, Gjakovë.

Comments for this post are closed.