Njoftim nga sektori i shitjes

KRU Gjakova njofton të gjithë Konsumatoret të cilët i kryejnë pagesat përmes transaksioneve të bankës (E-banking), në përshkrimin që iu kërkohet tek transaksioni të shkruajnë Emrin dhe Mbiemrin i cili ndodhet në faturë dhe kodin gjashtë shifror të konsumatorit të po asaj fature.

Për konsumatorët fizik AXXXXXX dhe kodin katër shifror kurse për konsumatorët juridik Bxxxx,

Shumë pagesa janë të panjohura për ne dhe në mungesë të të dhënave adekuate, në këtë situatë Kompania nuk merr asnjë përgjegjësi për mos shlyerjen e borxhit tek ato transaksasione të cilave iu mungojnë të dhënat.

Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.

Comments for this post are closed.