Njoftim

Të nderuar konsumator,
ju njoftojmë se kemi defekt në fshatin Zhdrell në gypin kryesor fi 1100, i cili gyp furnizon me ujë të pijes të gjitha njësit e operimit, Gjakovë, Rahovec dhe Prizren.
Momentalishtë furnizimi me ujë është duke u bërë nga rezervuarët të cilët janë duke punuar me kapacitet të plotë, të cilët mundë të përballojnë kërkesat e konsuamtorëve deri në eleminimin e defektit.
Vlen të ceket se në disa pjesë të Rahovecit dhe Prizrenit mund të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë.
Apelojmë tek konsumatorët që gjatë këtyre orëve deri në eleminimin e defektit i cili është i një natyre më të komplikuar, ta shfrytëzojnë ujin në mënyr sa më racionale.
Ekipet tona janë në vend ngjarje me të gjitha mjetet e nevojshme duke u përpjekur maksimalisht që sa më shpejtë të bëjnë sanimin e defektit.
Për ç’do zhvillim sa i përket furnizimit me ujë, KRU “Gjakova” do tju mbaj të informuar paraprakishtë nga faqja zyrtare e saj, ç’do publikim jashtë faqes zyrtare të KRU “Gjakova” është lajm dezinformues.
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” sh.a.
09.06.2021.
Comments for this post are closed.