Njoftim

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Gjakova" është në fillimin e punimeve për ndërtimin e kolektorëve kryesor dhe Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura për Qytetin e Gjakovës.

Ndërtimi i kolektorëve kryesor të ujërave të ndotura ka për qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve të Gjakovës dhe përmirësimin e kushteve mjedisore.

Me qëllim që projekti të realizohet me sukses dhe të plotësohen kriteret e nevojshme, kolektorët e kanalizimit të ujërave të ndotura janë të paraparë dhe dimensionuar vetëm për ujërat e ndotura (sanitare).

Kërkohet nga banorët - konsumatorët që brenda pronave të tyre të bëjnë ndarjen e ujërave atmosferike nga ujërat e ndotura (sanitare). Konsumatorët duhet të bëjnë instalimin e pusetës private për kanalizimin e ujërave të ndotura (sanitare), në mënyrë që të eliminohen kthesat gjatë kyqjes në pusetën inspektuese.

Ndarja e ujërave atmosferike nga ato sanitare brenda pronës tuaj (private), është në përgjegjësinë e banorëve, ndërsa jashtë pronës së tyre do të kryhet nga kompania punë kryese.

Nëse në të ardhmen, gjatë të reshurave paraqiten probleme me rrjetin e kanalizimit sanitar, si pasojë e tej-ngarkesës së kolektorëve me ujërat atmosferike, ne si Kompani nuk marrim asnjë përgjegjësi.

Na ndihmoni ta bëjmë qytetin tonë më të pastër.

Comments for this post are closed.