Njoftim

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Gjakova" sh.a, njoftonë konsumatorët se kemi filluar me shpërndarjen e fakturave të ujit sa i përket faturimit të shpenzimit për muajin Mars 2020.
Shpërndarja e fakturave është duke u bërë nga lexuesit tanë në adresat tuaja ku njëkohësisht bëhet dhe leximi i ujëmatësve.

Pagesat kundrejt ujit të shpenzuar mund ti kryeni në të gjitha pikat tona arkëtuese të cilat janë duke punuar me orarë të rregullt.
Ndërsa banorët e zonave rurale pagesat mbi faturimin e ujit të shpenzuar mund ti bëjnë edhe në portoarkat mobile të cilat ndodhen përkrahë lexuesve në teren.

E njejta vlenë për gjithë zonën ku KRU "Gjakova" është përgjegjëse si, Gjakovë, Rahovec dhe Prizren.

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj!
KRU "Gjakova" sh.a.
02.Prill.2020.

Comments for this post are closed.