Njoftim

Të nderuar konsumatorë, duke u bazuar në ndryshimin e Vendimit të Qeverisë së Kosovës sa i përket orarit të lëvizjes së lirë, ju njoftojmë se të gjitha pikat e shitjes së KRU "Gjakova" sh.a, do jenë të hapura me orar të rregullt nga ora 08:00-16:00, e njejta vlenë për gjithë zonën tonë operative Gjakovë, Rahovec dhe Prizren.

Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e përdorimit të ujit sidomos në këtë periudhë pandemie, Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Gjakova", është duke punuar më të gjitha masat e shtuara operative që të iu furnizojmë 24/7 me ujë dhe shërbime cilësore.

Nga konsumatorët kërkojmë që të kryejnë pagesat obligative kundrejtë ujit të shpenzuar. Ftojmë të bëni pagesat për arsyje të mos grumbullimit të borxhit, si dhe stabilitetit financiar të kompanisë duke qenë se operojmë si kompani vetëfinancuese dhe pagesat e juaja kontribuojnë drejtë për drejtë në shërbime të cilat ofrojmë dhe efikasitetin e prodhimit.

Respektoni masat e Ministrisë së Shëndetsisë në kujdesin e shtuar social dhe paisjen me masat mbrojtëse të gjithë ju që vizitoni pikat tona për të kryer shërbime.

KRU "Gjakova" në ç'do kohë pranë konsumatorëve.

Comments for this post are closed.