Njoftim

Njoftim për ndërprerje të ujit për Rahovec dhe Fshatrat prej Gjakovës deri në Rahovec

Për shkak të ndërrimit të gypit Ø 125mm me kualitet shumë të dobët që furnizon fshatin Sopniq dhe zëvendësimit e të njëjtit me gyp të ri i cili duhet të kyqet në gypin kryesor ACØ 600 mm i cili furnizon fshatrat e KK Rahovecit dhe qytetin e Rahovecit jemi të detyruar që të bëjmë ndërprerjen e ujit sot me datë 01.11.2019 e premte nga ora 09:00 deri në ora 14:00

Me këtë rast do të mbesin pa ujë për një kohë të shkurtër edhe fshatrat nga Gjakova në drejtim të Rahovecit.

Lusim konsumatorët që të kenë mirëkuptim kurse ekipi jonë do të bëjë të pamundëren që këtë punë ta kryej para afatit të planifikuar.

Comments for this post are closed.