Njoftim

Njoftohen të gjithë konsumatorët e KRU Gjakova se siç e dini uji i pijshëm është i cilësisë së lartë, dhe i dëshmuar sipas analizave të bëra në laboratorin tonë por dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik - të cilët bëjnë rregullisht analizat e ujit.

Cilësia e Ujit tonë gjithmonë ka qenë dhe është shembull në Kosovë dhe Rajon.

Me vërejtjen e disa konsumatorëve tanë, të cilët i kemi të shenjtë, ne gjithmonë mundohemi maximalisht që të ju kthejmë përgjigje në kërkesat e tyre.

Ata këtë herë kanë kërkuar sqarime përse në disa lokale në Gjakovë, kualiteti i ujit nuk është i cilësisë së lartë. Ne ishin në ato lokale, dhe i bëmë analizat, ku konstatuam që uji që ato lokale përdorin nuk është ujë nga rrjeti jonë i ujësjellësit por nga puset e tyre vetanake.

Si Kompani për këtë qështje i kemi njoftuar Inspektorat Sanitarë, dhe si Kompani lusim Konsumatorët që të bëjnë mirë përzgjedhjen e lokaleve, ose të pyesin për burimin e tyre të furnizimit me ujë, sepse në të kundërten ne nuk mbajmë përgjegjësi për ujin që nuk është nën kontrollën tonë.

Comments for this post are closed.