Njoftim

KRU Gjakova njofton konsumatorët që nga data 10.05.2019 (e premte), të gjithë konsumatorët të cilët kanë borxhe të akumuluara mbi 200 Euro do të çkyqen nga rrjeti i ujësjellësit të KRU Gjakova dhe ndaj tyre do të inicohen procedura përmbarimore.

Përkundër dëshirës tonë jemi të detyruar të ndërmarrim masat e lartëcekura.

Prandaj, lusim konsumatorët që të kryejnë obligimet që kanë ndaj KRU Gjakova ose të lidhin marrëveshje për riprogramimin e borxhit.

Sektori i Shitjes
KRU Gjakova

Comments for this post are closed.